Förstärkta familjehem

Hej, vill du bli familjehem eller veta mer?

Skicka namn och nummer till: linda.lindstrom@ac-omsorg.se

AC Omsorg har höga ambitioner när det gäller metod- och kompetensutveckling. Vi har lång erfarenhet av att förmedla familjehemsplatser till socialtjänsten. AC Omsorgs familjehemskonsulenter har en god kunskap om familjehemsvård och insatser inom socialtjänstens område.

Vi finns i Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland.

Våra familjehem finns i Västernorrland, Västerbotten och i Norrbotten. Våra familjehemskonsulenter jobbar nära familjehemmen och finns därför spridda på olika orter runt om i Norrland.

Vår jour finns tillgänglig på telefon dygnet runt, det innebär att våra konsulenter är nåbara i form av telefonvägledning dygnets alla timmar. Möjligheten att ringa och rådgöra med en konsulent gör att det sällan uppstår akuta situationer i familjehemmen.

Utöver detta ger vi regelbunden strukturerad handledning till familjehemmet. Vi erbjuder stöd till familjens alla medlemmar eftersom en placering påverkar fler än bara den placerade och de vuxna.

I kombination med vår förstärkta familjehemsvård kan vi erbjuda omfattande insatser i form av föräldra/barn-placeringar, umgängesstöd, förstärkt familjehemsvård med hemmavarande vuxen och andra sociala konsulenttjänster.

AC Omsorg

Vi erbjuder förstärkt familjehemsvård och öppenvårdsinsatser/sociala konsulttjänster i Västernorrland, Väster- och Norrbotten. Läs mer om vår verksamhet i länkarna ovanför. Och tveka inte att ta kontakt med oss om du undrar över något!

© Copyright 2018 AC Omsorg

Kontakta oss

AC Omsorg
Strandvägen 7A3
114 56 Stockholm

Sociala Medier

Facebook
Hem Familjehem Föräldra- & barnplacering Bli familjehem Konsulttjänster Umgängesstöd Kontakt