Förstärkta familjehem

Hej, vill du bli familjehem eller veta mer?

Skicka ditt namn och nummer till: lena@ac-omsorg.se

AC Omsorg har höga ambitioner när det gäller metod- och kompetensutveckling. Via Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård verkar vi tillsammans med liknande enheter runt om ilandet för att kvalitetssäkra familjehemsvården.

Vi har lång erfarenhet av att förmedla familjehemsplatser till socialtjänsten. AC Omsorgs familjehemskonsulenter har en god kunskap om familjehemsvård och insatser inom socialtjänstens område.

Vi finns i Kalix, Luleå, Umeå och Västerbottens inland

Våra familjehem finns i Västernorrland, Västerbotten och i Norrbotten. Våra familjehemskonsulenter jobbar nära familjehemmen och finns därför spridda på olika orter runt om i Norrland.

Vår jour finns tillgänglig på telefon dygnet runt, det innebär att våra konsulenter är nåbara i form av telefonvägledning dygnets alla timmar. Möjligheten att ringa och rådgöra med en konsulent gör att det sällan uppstår akuta situationer i familjehemmen.

Utöver detta ger vi regelbunden strukturerad handledning till familjehemmet. Vi erbjuder stöd till familjens alla medlemmar eftersom en placering påverkar fler än bara den placerade och de vuxna.

I kombination med vår förstärkta familjehemsvård kan vi erbjuda omfattande insatser i form av föräldra/barn-placeringar, umgängesstöd, förstärkt familjehemsvård med hemmavarande vuxen och andra sociala konsulenttjänster.

AC Omsorg

Vi erbjuder förstärkt familjehemsvård och öppenvårdsinsatser/sociala konsulttjänster i Västernorrland, Väster- och Norrbotten. Läs mer om vår verksamhet i länkarna ovanför. Och tveka inte att ta kontakt med oss om du undrar över något!

© Copyright 2018 AC Omsorg

Kontakta oss

AC Omsorg
Umeå företagspark 3
903 47 Umeå

Sociala Medier

Facebook
Hem Familjehem Föräldra- & barnplacering Bli familjehem Konsulttjänster Umgängesstöd Ensamkommande Kontakt