Ge ett barn ett Familjehem

Kan du tänka dig att bli familjehem?

Tveka inte - kontakta oss.

Det finns inga formella krav för att få bli familjehem. Du kan vara gift, sambo eller ensamstående. Det viktigaste är att det finns ett känslomässigt överskott och tid för en ny familjemedlem.

När en familj uttalat intresse för att samarbeta med oss informerar vi om vår verksamhet. Därefter görs en första bedömning via ett frågeformulär, BRA-fam, som är utarbetat av socialstyrelsen. Nästa steg är en utredning som bland annat innefattar djupintervju, referenser samt registerutdrag.

Vi arbetar med barn i alla åldrar.

Att vara familjehem innebär att man har ett uppdrag via socialtjänsten. Det är inte att jämställa med en anställning men man uppbär arvode, omkostnadsersättning och eventuell ersättning för inkomstbortfall om placeringen förutsätter en hemmavarande vuxen på hel- eller deltid.

Vår företagsidé bygger på att ha nöjda familjehem – utan familjehem har vi ingen verksamhet! Vi är därför lyhörda inför och anpassar våra insatser efter familjehemmens behov, dels via vardaglig konsulentkontakt, dels genom strukturerad handledning. Vi erbjuder också stöd till familjens alla medlemmar eftersom en placering påverkar fler än bara den placerade och de vuxna. Vår jour finns tillgänglig på telefon dygnet runt. Möjligheten att ringa och rådgöra med en konsulent gör att det sällan uppstår akuta situationer i familjehemmen.

Vi avlastar våra familjehem genom att ansvara för kringkontakter och planering. Vi sitter också med på möten och stöttar i kontakt med anhöriga, myndigheter och andra vårdgivare.

AC Omsorg

Vi erbjuder förstärkt familjehemsvård och öppenvårdsinsatser/sociala konsulttjänster i Västernorrland, Väster- och Norrbotten. Läs mer om vår verksamhet i länkarna ovanför. Och tveka inte att ta kontakt med oss om du undrar över något!

© Copyright 2018 AC Omsorg

Kontakta oss

AC Omsorg
Strandvägen 7A3
114 56 Stockholm

Sociala Medier

Facebook
Hem Familjehem Föräldra- & barnplacering Bli familjehem Konsulttjänster Umgängesstöd Kontakt